Van een vriendelijke meneer een taxusstammetje uit zijn voortuin gekregen.
We laten hem in planken zagen voor nieuwe projecten.